برچسب: آرمان احمدی

آرمان احمدی

مصاحبه شهر هوشمند با آرمان احمدی ریاست اداره مخابرات مشگین شهر

سامانه شهر هوشمند به آدرس اینترنتی www.elcity.ir در راستای معرفی خدمات و امکانات شهر هوشمند اقدام به ضبط مجموعه مصاحبه هایی با نخبگان شهری...

در ارتباط باش

1,152طرفدارانمی پسندم
1,518دنبال کننده ها دنبال کردن
652دنبال کننده ها دنبال کردن