برچسب: ترافیک

پرچم های ساحلی

پرچم های ساحلی؛ تبلیغات مدرن یا آلوده سازی فضای بصری شهر

یکی از نوظهورترین سازه و ابزارهای تبلیغاتی «پرچم های ساحلی» هستند که در مشکین شهر هم، مانند دیگر شهرهای کشور با گرته برداری از...

در ارتباط باش

1,152طرفدارانمی پسندم
1,518دنبال کننده ها دنبال کردن
652دنبال کننده ها دنبال کردن