درباره ما

سایت خبرتاپ با نام پایگاه خبری جاذبه خبر بموجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 پروانه انتشار خود را در زمینه اجتماعی، فرهنگی  به زبان فارسی، ترکی در تاریخ 1400/8/24 به شماره ثبت 89128 قابل استعلام از سایت e-rasaneh.ir دریافت نمود.

مدیر مسئول: رافق مجتهدزاده