بیانیه محمود عباس زاده در مورد کاندیداهای رد صلاحیت شده

0
3243

هیچ داوطلبی با استناد به گزارش های غیر رسمی رد صلاحیت نشده است

محمود عباس زاده مشکینی گفت: کار رسیدگی به اعتراض داوطلبان عضویت در شوراهای شهر که در مرحله بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی و هیات های نظارت شهرستانها، رد شده بودند، در هیات عالی نظارت استان تمام شد و نتیجه به فرمانداری ها ارسال شد.

اما چند نکته:

یک: بنای هیات عالی نظارت استان از اول مبتنی بر اصولی همچون قانون، اخلاق، سعه صدر ،حقوق مردم ،اعتماد به مردم و داوطلبان و اجتناب از سیاست زدگی و جناح گرایی و تبار سالاری بوده و هست و همین نکات را، هم به همکاران و هم به مردم اعلام نموده است (میزان رای ملت است)

دوم: بر اساس قانون تمام آرای هیات عالی نظارت استان بر اساس نظر مراجع استعلام بوده و هیات عالی استان به هیچ وجه به اجتهاد خود رفتار نکرده و به تعبیر رساتر ترجیح داد بر اساس قاعده نظارت استصوابی عمل نکند و اگر مواردی را هم با وجود اعلام سابقه از طرف مراجع استعلام تایید نمود، همانها را نیز طی تعامل و همکاری همان مراجع استعلام عمل کرد.

آمار و ارقام رد صلاحیت شدگان

سوم: از حدود ۸۲۹ پرونده وارده به هیات های نظارت شهرستانهای استان، ۷۲۹ نفر تایید صلاحیت شده اند یعنی ۸۸ درصد

در مشکین شهر از ۱۳۵پرونده وارده ۱۲۳ نفر تایید صلاحیت شده اند یعنی ۹۱ درصد

چهارم: ۱۲۱ نفر از رد صلاحیت شدگان در هیات های نظارت شهرستانها که اعتراض آنها در دبیرخانه هیات عالی استان ثبت شده بود ۸۸ نفر مجددا تایید صلاحیت شدند یعنی ۶۶ درصد

سر جمع بیش از ۹۵ درصد داوطلبان انتخابات شورای شهر استان تا بدین مرحله تایید صلاحیت شده اند که به نظر می رسد در تاریخ برگزاری انتخابات شوراها در استان بی نظیر و حتی یک رکورد باشد

و صد البته هنوز داوطلبان رد صلاحیت شده یک مرحله دیگر نیز حق اعتراض دارند که در تهران رسیدگی خواهد شد

پنجم: تعدادی از داوطلبان هم در مراحل مختلف از داوطلبی منصرف شده و رسما اعلام انصراف نموده اند

چرا نظر دو مرجع قانونی اینقدر متفاوت است؟

و اما برخی ها سوال نموده اند با توجه به اینکه اصل بر مبنا بودن قانون است، چرا برخی از رد صلاحیت شده ها در مرحله هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان ها در هیات عالی نظارت تایید شده اند؟

سوال بجایی است لیکن پاسخ روشنی دارد

در مواردی هیات عالی نظارت استان اردبیل، سوابق اعلامی توسط مراجع استعلام را کافی و موثر تشخیص نداده و نظر ارفاق و گذشت و فرصت مجدد دادن به داوطلب را ترجیح داده است در اینگونه موارد مجدا موضوع به مراجع استعلام در استان مرجوع گردیده و نهایتا با هماهنگی همان مراجع در نظر هیات های نظارت تجدید نظر گردیده است و نهایتا در اینگونه تایید صلاحیت ها نیز فرایند قانونی کاملا طی شده است که لازم می دانم همین جا نیز از سعه صدر و همراهی دستگاههای اطلاعاتی-امنیتی تشکر کنم.

لازم به ذکر است همانطوری که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند “رای مردم حق الناس است” هیات های نظارت با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی و قضایی و بسیج در صیانت از رای مردم و ثبت انتخابات، با جدیت و قاطعیت و نظارت پیدا و پنهان مستمر با هر گونه پلشتی و جمع آوری رای با تهدید و تطمیع بویژه خرید رای برخورد کرده و اجازه نخواهد داد فردی با بالا رفتن از نردبانی که پله های آن با پول کثیف ساخته شده است بر سرنوشت مدیریت شهری حاکم شود.

محمود عباس زاده مشکینی

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید